STEM OP DE PVV: STEM OP NEDERLAND!!

.

.

.

<?php
echo do_shortcode(‘

Slider

?>

ONLINE LANDELIJK POLITIEK

INFORMATIE & NIEUWS PLATFORM

Het Landelijk Politiek Platform is een uniek online nieuws & informatie platform combinatie op regionaal en landelijk niveau.

Het online platform versterkt de verschillende regionale publieke tv, radio, online en omroepen die onderscheidende regionale politieke journalistiek brengen.

Het unieke aan het online nieuws & informatie platform is dat er een online samenwerkingsmogelijkheid wordt aangeboden tussen regionale politieke organisaties, gemeenten, zakelijke markt en andere partijen.

Kenmerk van een online samenwerkingsorganisatie is dat het netwerk niet in formele zin bestuurd wordt. Politieke deelnemers onderschrijven strategische doelen.

Op basis van distributie en marketing op o.a., de politieke programma’s en op projectmatige basis worden concrete politieke resultaten regionaal en landelijk online gepromoot. Waarbij per regio verschillende politieke nieuwsberichten kunnen worden aangeboden.

Dit betekent dat het vooral gaat om de sturing op de gezamenlijke ‘inzet’ van de betrokken landelijke en regionale politieke organisaties in het project en de sturing van de gemeenschappelijke online activiteiten.

.

.

Want alle politieke organisaties zien wat er in de regionale samenleving gebeurt, brengen politiek nieuws, controleren de macht en dragen bij aan een sterkere politieke verbondenheid in de regio.

Het Landelijk Politiek Platform i.s.m. de regionale tv- en radio omroepen zet zich ervoor in om met hun publieke media-aanbod een beter, groter en breder publiek te bereiken, naast meer politieke promotie & advertentie mogelijkheden.

.

.

Het gezamenlijke politiek regionale aanbod op het Landelijk Politiek Platform vormt het uitgangspunt voor deze overzichtelijke regionale & landelijke politieke nieuwscyclus.

DEFINITIE POLITIEK NIEUWS

Regionaal Politiek Nieuws omvat alle politieke informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een recent feit, een politiek actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat.

Politiek Nieuws kan echter ook betrekking hebben op een ‘inlichting’ uit het verleden die niet eerder als zodanig is ontsloten voor een brede kring van belangstellenden.

.

.

Het kan gaan om een politieke onthulling van feiten die velen interessant vinden en bijvoorbeeld om publiciteit die is veroorzaakt door een politiek gericht informatielek.

Het medium dat een politiek nieuwsbericht als eerste in een verspreidingsgebied of bij een publiek presenteert heeft de primeur.

Om hun eigen trots daarover te benadrukken voorzien bepaalde redacties het dan van het label exclusief. Nieuws wordt gepresenteerd in de vorm van redactioneletekst (zoals teletekst), een grafiek, een nieuwsfoto, via video of film of gesproken woord.

In een krant of tijdschrift staat politiek nieuws meestal vooraan gegroepeerd en wordt het gescheiden gepresenteerd van het commentaar en de achtergronden bij het nieuws.

Met de uitdrukking het nieuws doelen we vaak op het radionieuws of het tv-journaal.

.

Politieke partijen

In een democratie zoals de Nederlandse zijn politieke partijen onmisbaar.

Bij verkiezingen stemmen we op kandidaten van politieke partijen. In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd. Tevens behandelen we de geschiedenis van de partijen in vogelvlucht.

Wat is een politieke partij?

Een politieke partij is een groep mensen die zich heeft verenigd op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het bestuur. Politieke partijen proberen via verkiezingen zetels te veroveren in het parlement, de gemeenteraad, de Provinciale Staten of het waterschap. Daarnaast heeft Nederland een aantal…

Lees meer »

Geschiedenis politieke partijen

Politieke partijen ontstonden in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hun doel was om de belangen van verschillende delen van de bevolking in politiek opzicht te vertegenwoordigen. CDA In 1879 richtten leden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) op. Deze partij verwierp de principes…

Lees meer »

Indeling van partijen

Politieke partijen worden op verschillende manieren onderscheiden. Een bekende indeling is die tussen confessionele en niet-confessionele partijen. Confessionele partijen baseren zich bij hun programma en hun politieke stellingname op een geloof of ze gaan uit van de Bijbel (of de Koran). Confessionele partijen zijn het CDA, de SGP en de…

Lees meer »

Organisatie van partijen

Politieke partijen zijn verenigingen en als zodanig hebben ze leden, een congres en een bestuur. De partijorganisaties bestaan uit plaatselijke afdelingen, die hun lokale besturen kiezen en de programma’s en de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen opstellen. De plaatselijke afdelingen zijn verenigd in grotere regionale eenheden, ook weer met hun eigen…

Lees meer »

Links

Meer informatie over politieke partijen kunt u onder andere vinden via onderstaande links: (de links openen in een nieuw venster) Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) Het DNPP verzamelt zoveel mogelijk (digitaal) materiaal van en over Nederlandse politieke partijen, verstrekt informatie over Nederlandse politieke partijen en doet onderzoek naar Nederlandse politieke…

Lees meer »